Sposoby zakończenia postępowania

Biorąc pod uwagę cele i całokształt toczącego się postępowania karnego w danej sprawie, zostaje sporządzone orzeczenie kończące je - zazwyczaj postępowanie kończy się stosownym orzeczeniem sądu, jednakże niekiedy kończy je np. postanowienie prokuratora.

Sposób zakończenia postępowania może być bardzo różny w zależności od wyników postępowania, a w szczególności od tego czy ustalono, że przestępstwo rzeczywiście miało miejsce, czy zatrzymano sprawcę, czy zgromadzono odpowiedni materiał dowodowy itp. Rezultat postępowania może być też różny w zależności od wniosków składanych w jego toku przez podejrzanego i jego obrońcę.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]