Niniejsza strona przeznaczona jest dla wszystkich, poszukujących informacji o prawie karnym, a w swym codziennym życiu nie zetknęli się wcześniej z tą tematyką. Opracowanie polecamy w szczególności osobom, którym zarzucono popełnienie przestępstwa, lecz także pokrzywdzonym nimi i pozostałym uczestnikom procesów sądowych.

Zamieściliśmy tu także aktualne wersje obowiązujących przepisów karnych, zdefiniowaliśmy podstawowe pojęcia i podjęliśmy próbę praktycznego opisania funkcjonowania procedury karnej.

Strona została opracowana pod kierunkiem mec. Piotra Stączka - tel. 609 409 864

[stan prawny: lipiec 2015 roku]

Prawo Karne

"Prawo Karne" jest bardzo szerokim pojęciem i obejmuje wiele przepisów związanych z odpowiedzialnością karną za popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary. Nie jest to pojęcie jednolite - w zakres "prawa karnego" wchodzą zarówno przepisy określające to, jakie czyny są zabronione (np. określone w kodeksie karnym), lecz także na jakich zasadach wymierzane i wykonywane są kary i jakie są reguły postępowania przed sądem.

W zakres pojęcia wchodzi więc: