Oskarżeni w procesie karnym

O oskarżonym jest mowa dopiero na sądowym etapie postępowania. W postępowaniu przygotowawczym, do momentu postawienia zarzutu konkretnej osobie, mówić można o podejrzanym. Wiele praw i obowiązków jest takich samych dla podejrzanego i oskarżonego, a terminy te mogą być często używane zamiennie. Warto jednak pamiętać o tym rozróżnieniu.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]