Prawo do zapoznania się z aktami sprawy

Aby skutecznie podejmować działania na rzecz strony postępowania karnego konieczne jest uzyskanie dostępu do materiałów znajdujących się w aktach sprawy. Dostępu do akt postępowania karnego nie ma każdy, lecz wyłącznie osoby do tego uprawnione. Dotyczy to zwłaszcza stron postępowania i ich pełnomocników czy obrońców.

Należy jednak rozróżnić uprawnienia do wglądu w akta sprawy na etapie postępowania sądowego i postępowania przygotowawczego.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]