Zakaz opuszczania kraju

Zakaz opuszczania kraju – zakaz opuszczania przez podejrzanego/oskarżonego kraju można zastosować w razie uzasadnionej obawy jego ucieczki. Może to być połączone z zatrzymaniem mu dokumentów uprawniających do podróży albo z zakazem wydania mu takiego dokumentu.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]