Poręczenie majątkowe

Poręczenie majątkowe - prawidłowy tok postępowania może też być zagwarantowany złożeniem przez podejrzanego poręczenia majątkowego, popularnie nazywanego "kaucją" (w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki). Wysokość i rodzaj poręczenia, jak również termin do jego złożenia należy szczegółowo określić w postanowieniu o zastosowaniu tego środka. W razie ucieczki lub ukrycia się podejrzanego/oskarżonego – przedmioty poręczenia ulegają przepadkowi.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]