Środki zapobiegawcze

Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania (a wyjątkowo – także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa), gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo że oskarżony/podejrzany popełnił przestępstwo.

Środki zapobiegawcze można więc stosować tylko wobec osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Zasadą jest, że w toku postępowania przygotowawczego o stosowaniu środków zapobiegawczych decyduje prokurator a w postępowaniu sądowym – sąd orzekający w sprawie.

[stan prawny: lipiec 2015 roku]